Slika družine

Spremembe rokov za uveljavljanje pravic pri zavodu, vročanje dokumentov in poslovanje zavoda

03.04.2020

Spremembe rokov za uveljavljanje pravic pri zavodu, vročanje dokumentov in poslovanje zavoda na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)

V nedeljo 29. 3. 2020 je stopil v veljavo Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ). Na podlagi ZZUSUDJZ:

  • ne tečejo roki  v upravnih in drugih javnopravnih zadevah,
  • ni možno vlagati pisnih in ustnih vlog pri organu in
  • se ne opravlja osebno vročanje dokumentov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku

Z upoštevanjem določb ZZUSUDJZ in z namenom, da se zavarovance v največjem možnem obsegu seznani z vsebino dokumenta, bo zavod vse izdane dokumente oziroma akte zavarovancem pošiljal v skladu z določbami od 83. do 86. člena Zakona o splošnem upravnem postopku, to je z navadnim vročanjem, kar pomeni, da naslovniku prevzema dokumenta ne bo potrebno potrditi s podpisom vročilnice.

Vsi roki za opravljanje procesnih dejanj (vlaganje pritožb, ugovorov ipd.) pri tako vročenih dokumentih bodo, v skladu z ZZUSUDJZ, pričeli teči z 2. 7. 2020 oziroma s prvim naslednjim dnem od dneva, ko bodo prenehali ukrepi za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

V skladu z določbo 6. člena ZZUSUDJZ zavod obvešča vse zavarovance, ki so jim bili dokumenti zavoda osebno vročeni pred uveljavitvijo ZZUSUDJZ (pred 29. 3. 2020) in zavarovance, ki so jim bili vročeni dokumenti zavoda brez poprave pravnega pouka že po uveljavitvi ZZUSUDJZ, da se jim roki za opravljanje procesnih dejanj, ki se do uveljavitve ZZUSUDJZ še niso iztekli, prekinejo do 1. 7. 2020 oziroma do prenehanja ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio