Slika družine

Obvestilo o 19. seji sveta zavoda (22. 10. 2020)

12.10.2020

Spoštovani,
obveščamo vas, da je bila sklicana 19. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  ki bo v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, VIII. nadstropje, v četrtek, 22. 10. 2020, ob 10. uri.
 
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 18. seje sveta zavoda
2. Verifikacija mandata novega člana sveta zavoda
3. Izredna uskladitev pokojnin in osnov
4. Poročilo o poslovanju Kapitalske družbe, d. d.
5. Polletno poročilo zavoda 2020
6. Predlog za razpolaganje s stvarnim premoženjem zavoda
7. Predlog za imenovanje izvedencev
8. Predlog za izvedbo sej sveta zavoda na daljavo
9.  Razno – pobude in predlogi članov
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio