Slika družine

Obvestilo o sklicu 25. seje sveta zavoda, 22. 4. 2021

12.04.2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 25. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, VIII. nadstropje, in z uporabo videokonferenčnega spletnega orodja v četrtek, 22. 4. 2021, ob 10. uri.

Predlagani dnevni red:

1. Sprejem zapisnikov 22., 23. in 24. seje (3. korespondenčne) sveta zavoda
2. Poročilo FURS-a o plačevanju prispevkov PIZ v letu 2020
3. Poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije s poudarkom na poslovanju invalidskega sklada v letu 2020
4. Poročilo o poslovanju Zavoda Vzajemnost v letu 2020
5. Ugotovitveni sklep o najnižji pokojnini, zagotovljeni pokojnini in najnižjem znesku invalidske pokojnine od 1. maja 2021
6. Predlog Zakona o debirokratizaciji - socialna kapica
7. Izvedba Raziskave o gmotnem položaju upokojencev
8. Predlog za razpolaganje s stvarnim premoženjem zavoda
9. Predlog za imenovanje izvedencev
10. Razno - pobude in predlogi članov

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio