Slika družine

Obvestilo o sklicu 14. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 19. 2. 2024

07.02.2024

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 14. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo v potekala v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, na Kolodvorski 15 v VIII. nadstropju, v ponedeljek, 19. 2. 2024, ob 10. uri.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 13. seje
2. Verifikacija mandatov novih članov sveta zavoda
3. Redna uskladitev pokojnin
4. Analiza kadrov in Program dela in kadrovski načrt za leto 2024
5. Predlog za imenovanje izvedencev
6. Razno-pobude in predlogi

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio