Slika družine

Obvestilo o sklicu 20. seje Sveta Zavoda, 17. 12. 2020

07.12.2020

Spoštovani,
obveščamo vas, da je bila sklicana 20. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  ki bo v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, VIII. nadstropje, v četrtek, 17. 12. 2020, ob 10. uri.
 
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 
2. Verifikacija mandatov novih članov sveta zavoda
3. Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov v januarju 2021
4. Investicijski odhodki v letu 2020
   a) Investicijski program za pridobitev novih poslovnih prostorov zavoda v Murski Soboti
   b) Spremembe načrta investicijskih odhodkov za leto 2020
5. Finančni načrt zavoda za leto 2021 
6. Predloga planskih aktov:
  a) Program dela in kadrovski načrt za leto 2021
  b) Načrt investicijskih odhodkov za leto 2021 
7. Razpis postopka za imenovanje generalnega direktorja zavoda
8. Izplačilni dnevi pokojnin in drugih prejemkov v letu 2021
9. Predlog za imenovanje izvedencev
10. Okvirni terminski program dela sveta zavoda za leto 2021
11. Razno-pobude in predlogi članov
 
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio