Slika družine

Sporočilo za javnost: Spletna aplikacija »Informativni vpogled v M-4 za zaposlene«

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod), v skladu z določbami zakona, ki ureja področje matične evidence zavarovancev, od 1.1.2017 dalje oblikuje podatke o osnovah oziroma plačah na obrazcu M-4, ki so podlaga za ­­­določitev pokojninske osnove, za vse delavce v delovnem razmerju. Obrazci M-4 so oblikovani na podlagi podatkov, ki jih delodajalci posredujejo na obračunu davčnega odtegljaja (REK-1 obrazec). Zavod je tako že oblikoval obrazce M-4 za leti 2017 in 2018.

Z namenom informiranja oziroma seznanitve delodajalcev s podatki o osnovi na obrazcu M-4, ki jo je zavod oblikoval na podlagi sporočenih podatkov na obračunu davčnega odtegljaja, je zavod pripravil spletno aplikacijo »Informativni vpogled v M-4 za zaposlene«. Dostop do aplikacije je omogočen preko elektronske storitve Moj BiZPIZ na povezavi: Vstopi v Moj BiZPIZ z digitalnim potrdilom. Za vstop v aplikacijo mora uporabnik imeti ob registraciji v BiZPIZ ustrezen obseg pooblastil. Navodila v zvezi z registracijo v storitev v BiZPIZ z ustreznim obsegom pooblastil uporabnika so na voljo na povezavi: Registracija v Moj BiZPIZ.

Vsi že registrirani uporabniki storitve MojBiZPIZ morajo za uporabo aplikacije »Informativni vpogled v M-4 za zaposlene« izvesti ponovno registracijo z ustreznim obsegom pooblastil kot je navedeno v objavljenih navodilih Vstopi v Moj BiZPIZ z digitalnim potrdilom.

Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije »Informativni vpogled v M-4 za zaposlene« so na voljo na povezavi: Navodilo za uporabo spletne aplikacije »Informativni vpogled v M-4 za zaposlene«.pdf

Za pomoč pri uporabi storitev MojBiZPIZ se lahko uporabniki obrnejo na elektronski naslov ezpiz-podpora@zpiz.si ali na telefonsko številko 01 47 45 909.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio