Slika družine

Brezplačne vozovnice v medkrajevnem javnem potniškem prometu

06.08.2020

 

Spoštovani!

Obveščamo vas, da lahko uživalci pokojnin, imetniki evropske kartice ugodnosti za invalide, vojni veterani in starejši od 65 let, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov od 1. julija 2020 dalje pri Ministrstvu za infrastrukturo pridobijo brezplačno vozovnico v medkrajevnem javnem potniškem prometu.

Brezplačno vozovnico v medkrajevnem javnem potniškem prometu lahko upravičenci pridobijo tako, da se zglasijo na enem od prodajnih mest integriranega javnega potniškega prometa (IJPP), torej na avtobusnih in železniških postajah, kjer so na voljo enotne vozovnice javnega potniškega prometa. Seznam prodajnih mest IJPP objavljamo v nadaljevanju. Na prodajnem mestu je treba za pridobitev brezplačne vozovnice v medkrajevnem javnem potniškem prometu predložiti osebni dokument, izkaznico vojnega veterana ali evropsko kartico ugodnosti za invalide. Strošek za izdajo kartice IJPP za upokojence je 3,00 EUR.

Upravičenci brezplačno vozovnico v medkrajevnem javnem potniškem prometu pridobijo tudi tako, da izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo. Vlogo lahko pošljejo:

-   po navadni pošti na naslov:

Ministrstvo za infrastrukturo

Langusova ulica 4

1535 Ljubljana

s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«

ali

- po elektronski pošti na elektronski naslov mzi.bv@gov.si, zadeva  »brezplačna vozovnica Slovenija«.


Kartico dobijo upravičenci, ki pošljejo vlogo na MZI po pošti, vendar morajo poleg stroška izdaje kartice, ki znaša 3,00 EUR, plačati tudi 3,00 EUR poštnine.

Več informacij in pojasnil v zvezi s pridobivanjem brezplačne vozovnice nudi  Klicni center za enotne vozovnice Ministrstva za infrastrukturo ob delavnikih od 8. do 16. ure na telefonski številki 02/292 73 89.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio