Slika družine

Obvestilo zavarovancem, ki so vključeni v zavarovanje kot samozaposleni in hkrati prejemniki prejemka pri zavodu

05.02.2024

 

Obveščamo vas, da v skladu z zakonom (ZZVZZ, deveti odstavek  48. člena) za zavarovance, ki so vključeni v zavarovanje kot samozaposleni in hkrati prejemajo nadomestilo ali drugi dohodek iz obveznega socialnega zavarovanja - torej tudi za tiste, ki so hkrati prejemniki delne pokojnine, velja pravilo, da morajo obvezni zdravstveni prispevek (OZP) plačati sami v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSV obrazec), ki ga predlagajo davčnemu organu kot samozaposleni zavarovanci. V takem primeru torej zavod samozaposlenemu ne izvede odtegljaja za mesečni OZP od pokojnine, ampak mora samozaposleni plačati OZP sam, na podlagi OPSV obrazca.

Zavod bo za mesec januar 2024 takšnim zavezancem vrnil odtegnjen OZP.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio