Slika družine

Sporočilo za javnost: Obvestilo o sklicu 17. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 13. 6. 2024

03.06.2024

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 17. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo v potekala v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, na Kolodvorski 15 v VIII. nadstropju, v četrtek, 13. 6. 2024, ob 10. uri.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 16. seje sveta zavoda
2. Poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije s poudarkom na poslovanju invalidskega sklada v letu 2023
3. Predlog za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2024
4. Poročilo o delu izvedenskih organov zavoda
5. Predlog za razpolaganje s stvarnim premoženjem zavoda
6. Predlog za imenovanje izvedencev
7. Razno - pobude in predlogi članov

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio