Slika družine

Sporočilo za javnost: 2. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 21. 4. 2022

21.04.2022

Svet zavoda je na današnji seji sprejel sklep o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije ter sklep o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine. V sklepih so določeni zneski za obdobje od 1. januarja 2022 dalje. 

Najnižja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2022 znaša 1.024,75 evra oziroma 750,12 evra, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Najvišja pokojninska osnova za v tem letu uveljavljene pokojnine od 1. januarja 2022 znaša 4.099,00 evra oziroma 3.000,47 evra, če so odmerjene na podlagi tretjega odstavka 390. člena ZPIZ-2.

Nadomestila iz 80., 84., 85. in 86. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2022, se od 1. januarja 2022 dalje odmerijo najmanj od osnove, določene v višini 630,22 evra. Nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije iz prvega in tretjega odstavka 80. člena ZPIZ-2 za invalidnost, nastalo v letu 2022, se od 1. januarja 2022 dalje odmeri največ v višini 2.520,89 evra.

Del vdovske pokojnine od 1. januarja 2022 dalje znaša največ 119,90 evra za v tem letu uveljavljeno pravico, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine, uveljavljenega v istem obdobju, pa največ 2.520,89 evra.

Na seji sveta zavoda je bil sprejet Sklep o uskladitvi in zneskih invalidnin za telesno okvaro od 1. marca 2022. Invalidnine za telesno okvaro se od 1. marca 2022 uskladijo za 4,9 odstotka.

Svet zavoda se je seznanil s poročilom Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) o pobiranju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2021. Iz poročila izhaja, da je FURS v letu 2021 pobral za 5.086.402.473 evrov prispevkov za socialno varnost, ki so prihodek Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kar je za 397.710.391 evrov oziroma 8,5 odstotka več kot v letu 2020. Svet zavoda je poročilo pohvalil, v razpravi pa je bilo poudarjeno tudi dobro sodelovanje med FURS in zavodom ter uspešnost FURS pri izterjavi prispevkov, saj se je skupni davčni dolg za prispevke iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja znižal za 4,8 odstotka.

Svetu zavoda je bilo predstavljeno poročilo poslovanja Zavoda Vzajemnost, ki izdaja istoimensko revijo. Zavod Vzajemnost je tudi v letu 2021 posloval uspešno, s presežkom prihodkov nad odhodki. Kljub težkim razmeram na trgu tiskanih medijev mu je uspelo pridobiti nove naročnike, vendar z njimi vseeno ni uspel v celoti nadomestiti odpovedi naročnin.

Svet zavoda je sprejel tudi spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in imenoval novo izvedenko medicinske stroke.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio