Slika družine

Odprava posledic razveljavitve 143. člena ZUJF

24.05.2013

Zavod je v torek 30. aprila 2013 vsem upokojencem, katerih pokojnine so bile usklajene in jih je razveljavilo Ustavno sodišče RS po določbah 143. člena ZUJF ter v januarju 2013 niso prejeli izplačanih usklajenih zneskov pokojnin po ZUJF-A, izplačal pokojnino v višini pred uskladitvijo po ZUJF skupaj z upoštevanjem uskladitve pokojnin za 0,1% v letu 2013. Poleg tega jim je izplačal tudi razliko med novim zneskom pokojnine in že izplačano pokojnino od začetka veljavnosti odločbe Ustavnega sodišča RS, to je od 23. 3. 2013 do 31. 3. 2013.

Odločbe, katerih izdajo zahteva Ustavno sodišče RS bo Zavod izdal najpozneje do konca junija 2013, tako kot je predvideno v Zakonu o odpravi posledic razveljavitve 2., 3. in 4. odstavka 143. člena ZUJF, ki ga je sprejel Državni zbor RS. Zakon je namenjen zagotovitvi enake obravnave vseh prejemnikov pokojnin, ki so bile usklajene po razveljavljenih določbah ZUJF.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio