Slika družine

Obvestilo o predhodnih pisnih informacijah

30.11.2012

OBVESTILO
O PREDHODNI PISNI INFORMACIJI O DATUMU
IZPOLNITVE POGOJEV ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO
STAROSTNE POKOJNINE
IN NJENI VIŠINI

Spoštovani,

V zakonodajnem postopku je predlog novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki naj bi med drugim spreminjal pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, tako glede potrebne starosti kot dopolnjene pokojninske dobe, prav tako pa tudi njeno odmero. Novi zakon naj bi predvidoma začel veljati s 1.1.2013. Besedilo predloga zakona je objavljeno na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in na spletni strani Državnega zbora Republike Slovenije.

Zavarovance, ki jim je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v zvezi z njihovimi vlogami že posredoval pisno informacijo o predvidenem datumu izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma jim bo takšno informacijo v letošnjem letu še posredoval, obveščamo, da so pogoji izračunani ob upoštevanju določb sedaj veljavnega zakona, vendar bodo le-te z uveljavitvijo novega zakona prenehale veljati.

Za vse tiste zavarovance, ki pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine že izpolnjujejo oziroma jih bodo izpolnili do uveljavitve novega zakona, je v prehodnih določbah novega zakona predvidena možnost, da bodo to pokojnino pod sedanjimi pogoji lahko uveljavili tudi kadarkoli kasneje po pričetku veljavnosti novega zakona.

Zavarovanci, ki do pričetka veljavnosti novega zakona pogojev za starostno pokojnino po sedanjem zakonu ne bodo izpolnili, bodo pokojnino lahko uveljavili le skladno z novimi pogoji, razen tistih zavarovancev, za katere bo v prehodnih določbah novega zakona posebej določena možnost upokojitve po dosedanjih pogojih.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio