Slika družine

Vabilo na novinarsko konferenco (Informativna osebna evidenca)

Spoštovani,

vljudno vas vabimo, da se

v ponedeljek, dne 13. 1. 2014 ob 14.00 uri

udeležite NOVINARSKE KONFERENCE,

v zvezi z uvedbo informativne osebne evidence obveznega zavarovanja, ki preko spletnega portala Moj eZPIZ zavarovancem omogoča elektronski vpogled v podatke matične evidence zavarovancev.

Na novinarski konferenci bo sodelovala tudi ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak. Novinarska konferenca bo potekala v mali sejni dvorani Zavoda, Kolodvorska 15, Ljubljana, VIII. nadstropje.

Več o informativni osebni evidenci si lahko preberete v priloženem obvestilu.

S spoštovanjem,

Služba za odnose z javnostmi


Z januarjem možen elektronski vpogled v informativno osebno evidenco

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je v decembru vzpostavil informacijski sistem, ki omogoča vpogled v informativno osebno evidenco obveznega zavarovanja (IOE). Od prvega januarja dalje lahko tako vsi, ki so ali so bili obvezno ali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in še niso pridobili statusa upokojenca, preko spleta preverijo svoje podatke.

IOE vključuje podatke o osnovah, od katerih so bili plačani prispevki, o obračunanih prispevkih po posameznih letih, o plačilu prispevkov po posameznih letih in o obdobju zavarovanja. Trenutno je omogočen elektronski vpogled v podatke o obdobju zavarovanja in o osnovah od leta 1970 dalje. Od vključno leta 2002 dalje je iz podatkov razviden tudi znesek plačanih prispevkov, kot so jih javili delodajalci na obrazcih M-4.

Dopolnjen vpogled v podatke je po 430. členu ZPIZ-2 predviden s prvim januarjem 2016. Do takrat informacije o obračunanih in plačanih prispevkih zagotavlja Davčna uprava Republike Slovenije, ki pobira prispevke za obvezno zavarovanje.

Podatki, zajeti v IOE, se nanašajo le na zavarovanja na območju Republike Slovenije ter pogojujejo pridobitev in odmero pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Z IOE želi ZPIZ izboljšati kakovost matične evidence, saj bo imel na ta način vsak posameznik takojšen dostop do svojih podatkov in bo lahko ob ugotovljeni netočnosti oziroma pomanjkljivosti v podatkih takoj vložil vlogo za popravek. Vlogo za popravek je mogoče vložiti ustno na zapisnik, pisno ali z e-vlogo na spletnem portalu IOE, posameznik pa bo nato v zakonsko določenem roku 15 dni od oddaje vloge obveščen ali o rešitvi ali o nadaljnjem postopku. Na ta način je mogoč čim hitrejši vnos pravilnih podatkov in s tem tudi dopolnitev matične evidence.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio