Slika družine

Informativni izračun datuma upokojitve po ZPIZ-2

19.05.2011

Preko 'Informativni izračun datuma upokojitve' je dostopen tudi informativni izračun datuma izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne in predčasne pokojnine ter višine odmernega odstotka po novem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je bil sprejet dne 14. decembra 2010  in še ni uveljavljen.

Aplikacija upošteva osnovne pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, vključno z zniževanjem starostne meje zaradi otrok in služenja obveznega vojaškega roka ter pogoje za pridobitev pravice do predčasne pokojnine. Izračuni pri obeh pravicah upoštevajo spreminjanje pogojev v prehodnih obdobjih.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio