Slika družine

Sporočilo za javnost: Objava informacij glede uskladitve pokojnin

29.08.2023

V preteklih tednih smo zasledili občutno povečanje spletnih objav oziroma natančneje spletnih pasic, ki se pojavijo na različnih spletnih straneh oziroma aplikacijah in bralca obveščajo, da se bodo pokojnine uskladile oziroma indeksirale v različnih mesecih, odvisno od časa objave (1. julija, 1. avgusta, sedaj že 1. septembra). Izbira oziroma potrditev takšne spletne pasice bralca preusmeri na spletno stran TEDENSKE NOVICE.

Zavod opozarja stranke, da gre v zgoraj opisanih primerih za nedopustno širjenje lažnih informacij, ki uporabnike preusmerjajo na navedeno spletno stran z namenom pridobivanja večjega števila obiskov spletne strani.

Glede uskladitve pokojnin in drugih prejemkov zavod javnost ponovno obvešča, da je Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v februarju sprejel sklep o redni uskladitvi pokojninskih in drugih prejemkov za 5,2 odstotka z veljavnostjo od 1. januarja 2023. Uskladitev je že bila realizirana pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2023 in se upošteva pri izplačilu pokojnin od februarja 2023 dalje.

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 pa je predvideno, da se bo v letu 2023 upokojencem in prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v mesecu novembru 2023 in decembru 2023 zagotovilo izplačilo povečanega dela prejemkov v višini 1,8 odstotka od prejemka iz oktobra 2023. Prav tako bo upokojencem in prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so upravičeni do letnega dodatka za leto 2023, izplačan zimski letni dodatek v višini 40 odstotka izplačanega letnega dodatka v letu 2023.

Vse aktualne informacije o uskladitvah pokojnin in v zvezi s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem so objavljene na uradni spletni strani zavoda www.zpiz.si.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio