Slika družine

Gotovinsko izplačilo rednih pokojninskih prejemkov uživalcem za mesec marec 2020

24.03.2020

Pošta Slovenije je zavod dne 23. 3. 2020 obvestila, da po razglasitvi epidemije in zaradi zaostrovanja nekaterih ukrepov v boju za preprečitev širitve koronavirusa, ki se odražajo v poslovanju mnogih poslovnih subjektov, le-ti vplivajo tudi na delovanje Pošte Slovenije. Z namenom največje možne zaščite tako zaposlenih kot tudi njihovih uporabnikov, je Pošta Slovenije sprejela nekatere dodatne ukrepe.

Pokojninske nakaznice, ki glasijo na prejemnike, ki so nastanjeni v ustanovah institucionalnega varstva, pismonoše ne bodo izplačevali na naslovu, saj vstop v omenjene ustanove ni dovoljen.

Da bi zavod kljub izredni situaciji omogočil izplačilo pokojnin za mesec marec 2020 tudi čim večjemu številu uživalcem, ki prejemke še vedno prejemajo gotovinsko, je dogovoril s Pošto Slovenije postopke v smeri pridobitve ustreznih pooblastil.

V primerih, ko so uživalci pokojninskih prejemkov že podali pooblastilo, da se sredstva na podlagi pokojninske nakaznice izplačajo pooblaščeni osebi institucije, kjer je upravičenec nastanjen, in so pooblaščene osebe tudi navedene kot upravičenci za izplačilo pokojnin, bodo morale pooblaščene osebe ustanove prevzeti pokojninske prejemke na pošti, h kateri spadajo.

V tistih primerih, kjer pa pooblastila s strani uživalcev pokojnin in drugih prejemkov niso urejena, je postopek izplačila pokojnin tem varovancem do sedaj potekal na način, da je pismonoša obiskal vsakega posameznega varovanca v sobi ustanove, kjer mu je pokojninsko nakaznico izplačal in pridobil prejemnikov podpis. Ker zaradi izrednih razmer tak način gotovinskega izplačala pokojnin za mesec marec 2020 ni dovoljen, bodo morale ustanove pridobiti pooblastila s strani varovancev za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe ustanove na poslovalnici Pošte Slovenije. Vzorec pooblastila je usklajen s Pošto Slovenije.

V nasprotnem primeru bo Pošta Slovenije neizplačane zneske pokojninskih prejemkov vrnila zavodu, zavod pa bo posledično ustavil izplačevanje prejemkov vse do prejema ustreznega pooblastila ali zahteve za nakazilo prejemkov na bančni račun.

Zavod je 24. 3. 2020 zaprosil in pozval vse ustanove institucionalnega varstva, da svoje varovance čim prej seznani z nastalo situacijo in pridobi pooblastila s strani svojih varovancev za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe na Pošti Slovenije.

V primerih gotovinskega izplačila osebam na domačem naslovu, ki so npr. nepokretne, pa je s Pošto Slovenije izjemoma dogovorjen postopek, da bo ta oseba podpisala posebno pooblastilo, na podlagi katerega bo možno enkratno izplačilo pooblaščeni osebi samo v mesecu marcu 2020. Vzorec pooblastila je prav tako dogovorjen s Pošto Slovenije. Z njim bo pooblaščena oseba lahko prevzela izplačilo na podlagi pokojninsko nakaznico na poslovalnici Pošte Slovenije.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio