Slika družine

Gotovinsko izplačilo rednih pokojninskih prejemkov uživalcem v obdobju od novembra 2022 do aprila 2023

25.10.2022

V smeri preprečevanja širjenja koronavirusa je zavod možnost načina izplačila pokojninskih prejemkov, ki jih uživalci prejemajo v centrih za usposabljanje, delo in varstvo, varstveno delovnih centrih, zavodih in domovih za starejše občane oz. v drugih ustanovah institucionalnega varstva začasno spremenil tudi v mesecih od novembra 2022 do aprila 2023.

Pošta Slovenije je dne 13. 10. 2022 obvestila zavod, da mora v zvezi z ukrepi v boju za preprečitev širitve koronavirusa in v skladu s sprejetimi ukrepi, ki ščitijo njihove zaposlene kakor tudi njihove uporabnike, tudi v prihodnje upoštevati in izvajati ukrepe proti širjenju covid-19, ki izhajajo iz smernic ter navodil pristojnih institucij. Ukrepi, ki ostajajo v veljavi, vplivajo na spremenjeno postopanje pri izplačilu pokojninskih nakaznic tudi v naslednjih šestih mesecih.

Pokojninske nakaznice, ki glasijo na prejemnike, nastanjene v ustanovah institucionalnega varstva, pismonoše ne bodo izplačevali na naslovu, saj je vstop v omenjene ustanove dovoljen le pod posebnimi pogoji.

Da bi zavod, upoštevajoč trenutno veljavne ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa, omogočil izplačilo pokojninskih prejemkov v obdobju od novembra 2022 do aprila 2023 čim večjemu številu uživalcem, ki prejemke še vedno prejemajo gotovinsko, se je s Pošto Slovenije v oktobru 2022 ponovno dogovoril za posebne postopke v smeri pridobitve ustreznih pooblastil, ki so v veljavi že od meseca marca 2020 dalje.

V mesecu marcu 2020 je zavod zaprosil in pozval vse ustanove institucionalnega varstva, da svoje varovance čim prej seznani z nastalo situacijo in pridobi pooblastila s strani svojih varovancev bodisi za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe na Pošti Slovenije bodisi za izplačilo na bančni račun pooblaščene osebe, torej ustanove institucionalnega varstva.

V primerih, ko so uživalci pokojninskih prejemkov že podali pooblastilo, da se sredstva na podlagi pokojninske nakaznice izplačajo pooblaščeni osebi institucije, v kateri je upravičenec nastanjen, in če so pooblaščene osebe tudi navedene kot upravičenci za izplačilo pokojnin, bodo lahko s pooblastilom prevzele pokojninske prejemke na pošti, h kateri spadajo.

V tistih primerih, kjer pa pooblastila s strani uživalcev pokojnin in drugih prejemkov še niso urejena, je postopek izplačila pokojnin tem varovancem do vključno februarja 2020 potekal na način, da je pismonoša obiskal vsakega posameznega varovanca v sobi ustanove, kjer mu je pokojninsko nakaznico izplačal in pridobil prejemnikov podpis. V smeri preprečitve širjenja koronavirusa se tak način gotovinskega izplačala pokojnin še vedno ne bo izvajal, zato bodo morale ustanove pridobiti pooblastila s strani varovancev za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe ustanove na poslovalnici Pošte Slovenije. Vzorec pooblastila je usklajen s Pošto Slovenije. Tovrstno pooblastilo je v veljavi do preklica.

V nasprotnem primeru bo Pošta Slovenije neizplačane zneske pokojninskih prejemkov vrnila zavodu, ki bo posledično ustavil izplačevanje prejemkov vse do prejema ustreznega pooblastila ali zahteve za nakazilo prejemkov na bančni račun.

S Pošto Slovenije je bil izjemoma tudi v mesecu oktobru dogovorjen postopek v primerih gotovinskega izplačila osebam na domačem naslovu, ki so npr. nepokretne, da bo ta oseba podpisala posebno pooblastilo, na podlagi katerega bo možno enkratno izplačilo pooblaščeni osebi v obdobju od novembra 2022 do aprila 2023. V ta namen je s Pošto Slovenije za vsak posamezen mesec dogovorjen nov vzorec pooblastila, s katerim bo pooblaščena oseba lahko prevzela izplačilo na podlagi pokojninske nakaznice na Pošti Slovenije. Tovrstno pooblastilo je torej v veljavi samo za enkratno izplačilo.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio