Slika družine

Izplačilo letnega dodatka v letu 2019

24.07.2019

 

Letni dodatek za leto 2019 bomo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije skupaj z julijskimi pokojninami izplačali v sredo, 31. julija 2019. Letni dodatek bomo izplačali v skupnem znesku 136.267.699 evrov, prejelo pa ga bo 609.468 uživalcev, od tega 594.071 uživalcev pokojnin in 15.397 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prejemnikom, ki prebivajo v Republiki Sloveniji, bomo na domači naslov poslali obvestilo o izplačilu julijskih pokojnin s pojasnilom o zakonskih podlagah ter pogojih za izplačilo letnega dodatka.

 

 

Letni dodatek bo izplačan skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/2018; ZIPRS1819-A). Tudi v letu 2019 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja.

 

Letni dodatek bomo izplačali 594.071 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 132.662.346 evrov v naslednjih višinah, ob upoštevanju novodoločenih zneskov v letošnjem letu, in sicer:

 

Višina pokojnine

(v evrih)

Znesek letnega dodatka

(v evrih)

Število upravičencev

do 470,00

437,00

126.347

od 470,01 do 570,00

297,00

116.897

od 570,01 do 670,00

237,00

94.841

od 670,01 do 810,00

187,00

94.998

nad 810,01

127,00

160.988

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tem poudarjamo, da bo izmed zgoraj navedenih prejemnikov letnega dodatka v 76.964 primerih letni dodatek obračunan in izplačan v sorazmernem delu, ker imajo ti uživalci tudi pokojnino odmerjeno v sorazmernem delu.

 

Letni dodatek bo 15.397 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v skupnem znesku 3.605.352 evrov, in sicer:

 

 

Višina invalidskega nadomestila

(v evrih)

Znesek letnega dodatka

(v evrih)

Število upravičencev

do 670,00

237,00

15.138

od 670,01 do 810,00

187,00

185

nad 810,00

127,00

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoštevajoč ZIPRS1819-A smo 128.751 uživalcev pozvali, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 17. julija smo prejeli 105.847 izjav, med katerimi je 13.618 uživalcev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini uživalcem, ki so posredovali izjave (103.657), bomo v juliju 2019 izplačali letni dodatek v skupni višini 16.881.468 evrov.

 

Če bomo na zavodu dokazilo o višini tuje pokojnine prejeli do 30. septembra 2019, bomo uživalcem, ki nam podatka o višini tuje pokojnine do julija še niso posredovali, letni dodatek izplačali septembra ali novembra 2019. Če podatka o višini tuje pokojnine ne bomo prejeli do 30. septembra 2019, bomo letni dodatek izplačali v višini 127,00 evra oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru 2019.

 

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, bomo letni dodatek izplačali skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio