Slika družine

Izpolnjevanje italijanskega obrazca "RED" - 3.7.2013

10.06.2013

OBVESTILO

PREJEMNIKE ITALIJANSKIH POKOJNIN, KI POTREBUJEJO POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU ITALIJANSKEGA OBRAZCA »RED« VABIMO NA INFORMATIVNI DAN, KI BO POTEKAL

V SREDO, 3. JULIJA 2013, OD 9.45 DO 14. URE

NA SEDEŽU ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, KOLODVORSKA ULICA 15, LJUBLJANA. PREDSTAVNIKI PATRONATOV ITAL - UIL IN INAS BODO NUDILI POMOČ V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM NAVEDENIH OBRAZCEV IN PRIPRAVO POTREBNE DOKUMENTACIJE.

Zainteresirani upokojenci naj prinesejo s seboj:

  • Italijanske obrazce RED/EST - Ita, ki so jih prejeli letos
  • Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica) - obvezno! ;
  • Dohodninsko napoved ali dohodninsko odločbo za leto 2012 zase in za morebitnega zakonca ali družinskega člana ali drug ustrezen dokument DURS o dohodkih pridobljenih v letu 2012; Če jim zaradi nizkih dohodkov ni treba podati davčne napovedi oz. nimajo obdavčljivega premoženja, bodo patronatu podali podpisano osebno izjavo o tem. V tem primeru potrdilo davčne uprave ni potrebno.
  • Obvestilo ZPIZ o izplačani pokojnini v letu 2012 zase in za morebitnega zakonca ali družinskega člana. Potrdilo o v letu 2012 izplačani slovenski pokojnini so prejeli februarja 2012 na dom.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio