Slika družine

Obvestilo o sklicu 5. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 20. 10. 2022

10.10.2022

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 5. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo potekala v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, na Kolodvorski 15, v VIII. nadstropju v četrtek, 20. 10. 2022, ob 10. uri.

 

Dnevni red:

1.   Potrditev zapisnika prejšnje seje SZ
2.   Rebalans finančnega načrta zavoda za leto 2022
3.   Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2022 ter imenovanje komisije za izvedbo javnega razpisa in oblikovanje predlogov za razdelitev sredstev    
4.   Obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2P)
5.   Predlog za imenovanje izvedencev
6.   Razno - pobude in predlogi članov

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio