Slika družine

Obvestilo o sklicu 11. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 8. 6. 2023

29.05.2023

Spoštovani,
obveščamo vas, da je bila sklicana 11. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo potekala v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15 v VIII. nadstropju, v četrtek, 8. 6. 2023, ob 10. uri.

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 10. seje
2. Predlog za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2023 
3. Podaja soglasja k spremembam in dopolnitvam Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest   
4. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2S)
5. Predlog za razpolaganje s stvarnim premoženjem zavoda   
6. Predlog za imenovanje izvedencev  
7. Razno – pobude in predlogi članov

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio