Slika družine

Obvestilo o sklicu 12. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 28. 9. 2023

18.09.2023

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 12. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo potekala v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15 v VIII. nadstropju, v četrtek, 28. 9. 2023, ob 10. uri.

Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta zavoda
2. Poročilo o poslovanju Kapitalske družbe, d. d.
3. Odpis terjatev po sklepu FURS ali sklepu stečajnega sodišča
4. Predlog za izdajo soglasja k imenovanju direktorice Območne enote Kranj
5. Predlog za odpis osnovnih sredstev
6. Predlog za imenovanje izvedencev  
7. Razno – pobude in predlogi članov

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio