Slika družine

Obvestilo o sklicu 13. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 21. 12. 2023

11.12.2023 11:10

 
Spoštovani,
 
obveščamo vas, da je bila sklicana 13. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo potekala v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15 v VIII. nadstropju, v četrtek, 21. 12. 2023, ob 10. uri.
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Finančni načrt zavoda za leto 2024
3. Predloga planskih aktov:
    - Program dela in kadrovski načrt za leto 2024
    - Načrt investicijskih odhodkov za leto 2024
4. Uskladitev pokojnin in drugih prejemkov, ki se delno opravi v januarju 2024
5. Izplačilni dnevi pokojnin in drugih prejemkov v letu 2024
6. Predlog za razpolaganje s stvarnim premoženjem zavoda
7. Predlog za imenovanje izvedencev
8. Okvirni terminski program dela Sveta zavoda za leto 2024
9. Razno – pobude in predlogi
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio