Slika družine

Obvestilo o sklicu 15. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 28. 2. 2024

16.02.2024

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 15. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo potekala v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15 v VIII. nadstropju, v sredo, 28. 2. 2024, ob 10. uri. 

Dnevni red:
1. Poročilo o opravljeni inventuri za leto 2023
2. Predlog Letnega poročila za leto 2023 
3. Uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo in uskladitev invalidnin 
4. Predlog sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
5. Osnutek odzivnega poročila na Revizijsko poročilo Računskega sodišča
6. Predlog za razpolaganje s stvarnim premoženjem zavoda
7. Razno – pobude in predlogi članov

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio