Slika družine

Obvestilo o sklicu 2. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 21. 4. 2022

11.04.2022

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 2. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo potekala v živo v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, VIII. nadstropje, v četrtek, 21. 4. 2022, ob 10. uri.

 

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo FURS-a o plačevanju prispevkov PIZ v letu 2021
3. Predlog sklepov:  
- o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji pokojnini, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za poklicno rehabilitacijo in
- o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske pokojnine
4. Uskladitev invalidnin za telesno okvaro 
5. Poročilo o poslovanju Zavoda Vzajemnost v letu 2021 
6. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov zavoda
7. Predlog za imenovanje izvedencev
8. Razno – pobude in predlogi članov

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio