Slika družine

Obvestilo o sklicu 26. seje sveta zavoda, 17. 6. 2021

07.06.2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 26. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, VIII. nadstropje, in z uporabo videokonferenčnega spletnega orodja v četrtek, 17. 6. 2021, ob 10. uri.

 

Predlagani dnevni red:

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Predlog sklepa o razpisu za imenovanje in volitve članov sveta zavoda
3. Razprava o usklajevanju pokojnin
4. Predlog za imenovanje izvedencev 
5. Razno - pobude in predlogi
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio