Slika družine

Obvestilo o sklicu 27. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 23. 9. 2021

13.09.2021

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 27. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, VIII. nadstropje, in z uporabo videokonferenčnega spletnega orodja v četrtek, 23. 9. 2021, ob 10. uri.

 

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo o poslovanju Kapitalske družbe, d. d.
3. Analiza uresničevanja pravice do DPP v letih 2019, 2020 in prvem polletju 2021 ter delovanje izvedenskih organov
4. Vpliv odmernih odstotkov in drugih elementov na višino pokojnine
5. Predlog za imenovanje izvedencev 
6. Razno - pobude in predlogi

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio