Slika družine

Obvestilo o sklicu 4. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 22. 9. 2022

12.09.2022

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 4. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo potekala v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, Kolodvorska 15, v VIII. nadstropju v četrtek, 22. 9. 2022, ob 10. uri.

 

Dnevni red:

1.  Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta zavoda
2.  Predstavitev pokojninskega dela projekta OECD
3.  Poročilo o poslovanju Kapitalske družbe, d. d. 
4.  Poročilo o raziskavi o socialno-ekonomskem položaju upokojencev, delovnih invalidov in starejšega prebivalstva v Sloveniji
5.  Razvojni program zavoda za obdobje 2022–2025 
6.  Izredna uskladitev pokojnin
7.  Predlog za izdajo soglasja k imenovanju direktorjev zavoda
8.  Predlog za razpolaganje s stvarnim premoženjem zavoda
9.  Predlog za imenovanje izvedencev
10. Razno – pobude in predlogi članov

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio