Slika družine

Poslovanje ZPIZ s strankami zaradi nalezljive bolezni COVID-19 v času poslabšanja epidemioloških razmer

12.01.2022

Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21), ki je pričel veljati 19. 11. 2021 se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah. 

Za obisk zavoda za namen uveljavljanja svojih pravic se morate predhodno naročiti preko enotnega klicnega centraNaročanje strank je omogočeno tudi v storitvi evloge za VSEVlogo za naročanje strank. 

Telefonske številke enotnega klicnega centra (EKC):

 • 01 4745 903 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja;
 • 01 4745 904 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja;
 • 01 4745 905 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja;
 • 01 4745 908 - Informacije o vključitvi v zavarovanje (izpisi obdobij zavarovanja v RS);
 • 01 4745 906 - Informacije glede posredovanja podatkov o osnovi na obrazcih M4 in REK;
 • 01 4745 901 - Informacije o odtegljajih od pokojninskih prejemkov;
 • 01 4745 902 - Informacije o nakazovanju pokojninskih prejemkov.

Zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo vsi obiskovalci zavoda od 15. 9. 2021 dalje izpolnjevati pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT pogoj). Ob vstopu v prostore zavoda bo varnostnik od obiskovalca zahteval dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT in osebni dokument.

Nenaročene stranke bo zavod sprejemal na vseh območnih enotah in izpostavah le v primerih, ko je to zaradi vodenja postopkov in uveljavljanja pravic stranke nujno potrebno in ureditev ni mogoče odložiti na kasnejši časstranka pa izpolnjuje pogoj PCT in ne kaže znakov okužbe. 

Dosledno je potrebno upoštevati preventivne zaščitne ukrepe (obvezno nošenje mask, spoštovanje varnostne razdalje, razkuževanje rok, ipd.). V prostorih zavoda ne izvajamo pregledovanja dokumentov, če stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošljemo kopijo dokumentov zadeve. Organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka.

Stranke obveščamo, da lahko zahtevke vlagate kadar koli in brez obiska poslovalnic, z uporabo elektronskih storitev na naslovu www.zpiz.si 

(storitev eVloge za VSE – za katero ne potrebujete digitalnega potrdila). Na istem naslovu so na voljo tudi druge elektronske storitve za zavarovance in upokojence (eZPIZ) in podjetja (BiZPIZ). Vlogo oz. obrazce lahko posredujete tudi po pošti na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana ali oddate v nabiralnik ob vhodu v prostore zavoda. Prav tako lahko splošne informacije s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vprašanja glede vložitve zahtevka ter faze postopka reševanja vaše pravice, pomoč pri izpolnjevanju vloge oz. obrazca pridobite preko enotnega klicnega centra (EKC) oziroma pošljite vprašanje na elektronski naslov: informacije@zpiz.si .

Uživalci pokojninskih in invalidskih prejemkov iz tujine, ki živijo v Republiki Sloveniji, morajo enkrat letno posredovati tujim potrdilo, ki izkazuje, da so živi. Stranke pozivamo, da tovrstna potrdila tujih nosilcev izpolnite in z ustreznimi dokazili, ki izkazuje istovetnost stranke (kopija osebnega dokumenta), posredujte na elektronski naslov informacije@zpiz.si ali po pošti na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana oziroma jih oddajte v nabiralnike ob vhodu v prostore zavoda. Izpolnjena potrdila bomo na zavodu ustrezno potrdili in strankam potrdilo posredovali na njihov naslov.

Uradne ure zavoda so:

 • Ponedeljek 8-12 in 13-15
 • Sreda 8-12 in 13-17
 • Petek 8-13 

Ob ponedeljkih in sredah od 12. do 13. ure ter v poslovnem času ob torkih in četrtkih, lahko stranke oddajajo vloge z uporabo elektronskih storitev na naslovu www.zpiz.si kot tudi oddajajo vloge v nabiralnike nameščene ob vhodu v poslovne prostore zavoda.

Po telefonu zavod nudi informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v poslovnem času:

 • Ponedeljek, torek in četrtek 8-15
 • Sreda 8-17
 • Petek 8-13 

Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo ni dovoljeno.

Zavod vsem strankam priporoča, naj, če je le mogoče, svoje zahteve oddajo elektronsko, informacije pa pridobijo po telefonu. S tem bodo prihranile čas, zmanjšale tveganje za svoje zdravje in pripomogle k upočasnitvi širjenja virusa. Stranke prosimo za razumevanje in njihovo odgovorno sodelovanje pri preprečevanju nalezljive bolezni COVID-19.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio