Slika družine

Poslovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije od 16. 6. 2021 dalje

14.06.2021

V Uradnem listu RS št. 93/2021 z dne 10. 6. 2021 je bil objavljen Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (v nadaljevanju: Odlok), ki velja od 11. 6. 2021 do konca epidemije (oz. najdlje do 11. 9. 2021). S tem odlokom se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank.

Na podlagi navedenega Odloka ter zaradi zagotavljanja varnosti strank in zaposlenih in nemotenega uresničevanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja zavod s strankami posluje na način, da se omeji fizični stik med strankami in uradnimi osebami.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo od 16. 6. 2021 dalje postopoma ponovno sprejemal stranke, praviloma ob predhodnem naročanju in ob upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov (obvezno nošenje mask, spoštovanje varnostne razdalje, razkuževanje rok, ipd.).

Zavod bo dovoljeval fizične obiske strank v prostorih zavoda na podlagi predhodnega naročila preko enotnega klicnega centra (EKC). Nenaročene stranke pa bo sprejemal v primerih, ko je to zaradi vodenja postopkov in uveljavljanja pravic stranke nujno potrebno in nimajo znakov okužbe ter jih bo sprejemal v svoje prostore na vseh območnih enotah in izpostavah.

 

Telefonske številke enotnega klicnega centra (EKC):

01 4745 903 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja pokojninskega zavarovanja;

01 4745 904 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja invalidskega zavarovanja;

01 4745 905 - Informacije o uveljavljanju pravic s področja mednarodnega zavarovanja;

01 4745 908 - Informacije o vključitvi v zavarovanje (izpisi obdobij zavarovanja v RS); 

01 4745 906 - Informacije glede posredovanja podatkov o osnovi na obrazcih M4 in REK; 

01 4745 901 - Informacije o odtegljajih od pokojninskih prejemkov;

01 4745 902 - Informacije o nakazovanju pokojninskih prejemkov. 

 

Stranke lahko zahtevke vlagajo z uporabo elektronskih storitev na naslovu www.zpiz.si (storitev eVloge za VSE brez uporabe digitalnega podpisa, Moj eZpiz za zavarovance in uživalce pravic, Moj BiZPIZ za organizacije) ali posredujejo zahtevke po pošti na naslov ZPIZ, Kolodvorska 15, Ljubljana ter oddajajo zahtevke v nabiralnik ob vhodu v prostore zavoda.

 

Z upoštevanjem Odloka in epidemiološke situacije bodo od 16. 6. 2021 dalje uradne ure zavoda:

Ponedeljek 8-12 in 13-15

Sreda 8-12 in 13-17

Petek 8-13

Ob ponedeljkih in sredah od 12. do 13. ure ter v poslovnem času ob torkih in četrtkih, lahko stranke oddajajo vloge z uporabo elektronskih storitev na naslovu www.zpiz.si kot tudi oddajajo vloge v nabiralnike nameščene ob vhodu v poslovne prostore zavoda.

Po telefonu zavod nudi informacije o pravicah in obveznostih iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v poslovnem času:

Ponedeljek, torek in četrtek 8-15

Sreda 8-17

Petek 8-13

 

Sporočamo vam, da smo objavili novo storitev eVloge za VSE, ki strankam omogoča preprosto pripravo in oddajo elektronskih vlog tudi, če nimajo digitalnega potrdila. Storitev eVloge za VSE je namenjena vsem strankam, ki so doslej vloge izpolnjevale na papirju in jih oddajale po pošti ali v prostorih zavoda. Storitev eVloge za VSE strankam omogoča, da lahko vlogo pripravijo in oddajo preprosto in varno, tudi če nimajo digitalnega potrdila.

Pojasnjujemo tudi, da izvedenski organi zavoda že s 1. 6. 2021 naročajo zavarovance na senate invalidskih komisij, izvedenci pa opravljajo obiske na domovih in v domovih  starejših občanov (DSO). Vsa navodila v zvezi s tem so navedena v vabilih zavarovancem s prilogami.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio