Slika družine

Gotovinsko izplačilo rednih pokojninskih prejemkov uživalcem v obdobju od maja 2023 do oktobra 2023

24.04.2023

Zavod je na predlog Pošte Slovenije možnost načina izplačila pokojninskih prejemkov, ki jih uživalci prejemajo v centrih za usposabljanje, delo in varstvo, varstveno delovnih centrih, zavodih in domovih za starejše občane oz. v drugih ustanovah institucionalnega varstva začasno spremenil tudi v mesecih od maja 2023 do oktobra 2023.

Pošta Slovenije je dne 13. 4. 2023 obvestila zavod, ne glede na to, da se bolezen Covid-19 od 1. aprila 2023 obravnava enako kot druge okužbe dihal, želi prilagojene postopke  upoštevati in izvajati tudi v prihodnje. Tako ukrepi, ki ostajajo v veljavi, vplivajo na spremenjeno postopanje pri izplačilu pokojninskih nakaznic tudi v naslednjih šestih mesecih.

Pokojninske nakaznice, ki se glasijo na prejemnike, nastanjene v ustanovah institucionalnega varstva, pismonoše ne bodo izplačevali na naslovu, v omenjene ustanove.

Da bi zavod, omogočil izplačilo pokojninskih prejemkov tudi v naslednjih šestih mesecih čim večjemu številu uživalcem, ki prejemke še vedno prejemajo gotovinsko, se je s Pošto Slovenije v aprilu 2023 ponovno dogovoril za posebne postopke v smeri pridobitve ustreznih pooblastil, ki so v veljavi že od meseca marca 2020 dalje.

V mesecu marcu 2020 je zavod zaprosil in pozval vse ustanove institucionalnega varstva, da svoje varovance čim prej seznani z nastalo situacijo in pridobi pooblastila s strani svojih varovancev bodisi za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe na Pošti Slovenije bodisi za izplačilo na bančni račun pooblaščene osebe, torej ustanove institucionalnega varstva.

V primerih, ko so uživalci pokojninskih prejemkov že podali pooblastilo, da se sredstva na podlagi pokojninske nakaznice izplačajo pooblaščeni osebi institucije, v kateri je upravičenec nastanjen, in če so pooblaščene osebe tudi navedene kot upravičenci za izplačilo pokojnin, bodo lahko s pooblastilom prevzele pokojninske prejemke na pošti, h kateri spadajo.

V tistih primerih, kjer pa pooblastila s strani uživalcev pokojnin in drugih prejemkov še niso urejena, je postopek izplačila pokojnin tem varovancem do vključno februarja 2020 potekal na način, da je pismonoša obiskal vsakega posameznega varovanca v sobi ustanove, kjer mu je pokojninsko nakaznico izplačal in pridobil prejemnikov podpis. Na pobudo Pošte Slovenije se tak način gotovinskega izplačala pokojnin še vedno ne bo izvajal, zato bodo morale ustanove pridobiti pooblastila s strani varovancev za izplačilo oziroma prevzem pokojninske nakaznice s strani pooblaščene osebe ustanove na poslovalnici Pošte Slovenije. Vzorec pooblastila je usklajen s Pošto Slovenije. Tovrstno pooblastilo je v veljavi do preklica.

V nasprotnem primeru bo Pošta Slovenije neizplačane zneske pokojninskih prejemkov vrnila zavodu, ki bo posledično ustavil izplačevanje prejemkov vse do prejema ustreznega pooblastila ali zahteve za nakazilo prejemkov na bančni račun.

S Pošto Slovenije je bil izjemoma tudi v mesecu aprilu dogovorjen postopek v primerih gotovinskega izplačila osebam na domačem naslovu, ki so npr. nepokretne, da bo ta oseba podpisala posebno pooblastilo, na podlagi katerega bo možno enkratno izplačilo pooblaščeni osebi v obdobju od maja 2023 do oktobra 2023. V ta namen je s Pošto Slovenije za vsak posamezen mesec dogovorjen nov vzorec pooblastila, s katerim bo pooblaščena oseba lahko prevzela izplačilo na podlagi pokojninske nakaznice na Pošti Slovenije. Tovrstno pooblastilo je torej v veljavi samo za enkratno izplačilo.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio