Slika družine

Obvestilo o sklicu 10. seje Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 20. 4. 2023

07.04.2023

Spoštovani,

obveščamo vas, da je bila sklicana 10. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bo potekala v veliki sejni dvorani zavoda v Ljubljani, na Kolodvorski 15 v VIII. nadstropju, v četrtek 20. 4. 2023, ob 10. uri.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 8. in 9. seje
2. Verifikacija mandata novega člana sveta zavoda
3. Poročilo FURS-a o plačevanju prispevkov PIZ v letu 2022
4. Poročilo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije s poudarkom na poslovanju invalidskega sklada v letu 2022
5. Poročilo o poslovanju Zavoda Vzajemnost v letu 2022 
6. Predlog sklepov: 
- o najnižji in najvišji pokojninski osnovi, najnižji osnovi za odmero nadomestil iz invalidskega zavarovanja in najvišjem znesku nadomestila za čas poklicne rehabilitacije od 1. januarja 2023
- o zgornjih mejah za izplačilo dela vdovske od 1. januarja 2023
7. Javni razpis za delitev sredstev za rekreativno, športno in kulturno dejavnost uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v letu 2023
8. Predlog za razpolaganje s stvarnim premoženjem zavoda
9. Predlog za imenovanje izvedencev 
10. Razno – pobude in predlogi članov

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio