Slika družine

Sporočilo uživalcem pokojnin iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbske glede posredovanja potrdil o živetju

15.10.2018

Uživalce pokojnin iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbske (FPIORS) obveščamo, da mu niso več dolžni dostavljati potrdil o živetju.

Izjema so uživalci, za katere FPIORS še ne razpolaga s podatkom o identifikacijski številki. Tem uživalcem bo FPIORS posredoval pisno obvestilo skupaj s potrdilom o živetju, ki ga morajo izpolniti, overiti pri pristojnem organu in vrniti zavodu do konca tekočega leta. Po pridobitvi identifikacijske številke tudi tem uživalcem pokojnin iz FPIORS v bodoče ne bo več treba dostavljati potrdil o živetju.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio