Slika družine

Sporočilo za javnost: 28. seja Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (18. 11. 2021)

18.11.2021

Na današnji seji so člani sveta zavoda obravnavali Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi s področja, ki se nanaša na delovanje zavoda.

Svet zavoda predlaga, da se pravica uživalcev DPP, ki jim je bila priznana do uveljavitve Zakona o dolgotrajni oskrbi, še nadalje izplačuje v zavodu. Svet zavoda se ne strinja z načinom financiranja na način, kjer bi bilo treba nakazati sredstva, pridobljena iz prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Predlaga pa, da se finančna sredstva, ki so v predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi predvidena, ki bi jih zavod nakazoval nad predvidenim zneskom izplačila DPP, zagotovijo iz državnega proračuna. Prav tako pa svet zavoda predlaga, da se bodočim izvajalcem dolgotrajne oskrbe zagotovijo ustrezni roki za izvajanje zakona.

Na podlagi predhodno sprejetih stališč svet zavoda poziva Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da amandmaje, ki se nanašajo na poslovanje zavoda, posreduje v parlamentarno proceduro.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio