Slika družine

Sporočilo za javnost: Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo

04.08.2021

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovaje Slovenije (v nadaljevanju zavod) obvešča, da je bil dne 23. 7. 2021 v Uradnem listu RS, št. 121/21, objavljen Zakon o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (v nadaljevanju ZINDPP), ki začne veljati 7. 8. 2021. 

Navedeni zakon ureja pravico do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo upravičencu – slepi osebi, ki je bila zdravstveno zavarovana po drugem zavarovancu zavoda ali po upokojencu v času od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2016 in tega dodatka ni prejemala, ker je eden od staršev ali druga oseba prejemala dodatek za nego otroka v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke.

Vloga »Zahteva za priznanje pravice do izplačila neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo« je objavljena na spletni strani zavoda med Obrazci, Vsi obrazci (PDF oblika), pod rubriko »Drugo«. Vloga se vloži pri zavodu v enem letu od uveljavitve ZINDPP, to je do 7. 8. 2022. V primeru smrti upravičenca lahko vlogo vložijo pravni nasledniki.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio