Slika družine

Sporočilo za javnost: Izplačilo letnega dodatka v letu 2021

23.06.2021

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije bo letni dodatek za leto 2021 izplačal skupaj z junijskimi pokojninami v sredo, 30. junija 2021. Prejelo ga bo 611.555 uživalcev, od tega 597.100 uživalcev pokojnin in 14.455 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Prejemniki, ki so rezidenti Republike Slovenije, bodo o zakonskih podlagah ter pogojih za izplačilo letnega dodatka pravočasno in celovito informirani preko obvestila o izplačilu junijskih pokojnin, ki ga bodo prejeli na domači naslov. 
 
Letni dodatek bo izplačan skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20; ZIPRS2122). Tudi v letu 2021 se za obračun višine letnega dodatka pri posameznem prejemniku poleg seštevka zneskov osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov zneskov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju ter dodatkov in razlike pokojnin po drugih predpisih, upošteva znesek pokojnine, prejete od tujega nosilca pokojninskega oziroma invalidskega zavarovanja. 
 
V juniju bo zavod izplačal letni dodatek v skupnem znesku 155.923.416 evrov.
 
Pri junijskih pokojninah bo letni dodatek izplačan 597.100 uživalcem pokojnin v skupnem znesku 152.421.093 evrov v naslednjih višinah, ob upoštevanju novodoločenih zneskov v letošnjem letu, in sicer: 
  • 131.142 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v znesku do 525,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 445,00 evrov;
  • 118.197 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 525,01 evra do 630,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 305,00 evrov;
  • 101.001 uživalcu, ki prejema pokojnino v višini od 630,01 evra do 745,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 245,00 evrov;
  • 92.360 uživalcem, ki prejemajo pokojnino v višini od 745,01 evra do 900,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 195,00 evrov;
  • 154.400 uživalcem, ki prejemajo pokojnino višjo od 900,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 135,00 evrov.
 
Naj poudarimo bistveno novost, ki jo prinaša ZIPRS2122 in se je bo razveselilo 41.056 uživalcev, katerim se pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu oziroma se jim zaradi delne zaposlitve izplačuje delna pokojnina ali pokojnina v sorazmernem delu. Slednjim bo, letni dodatek izplačan v celotni višini 445,00 evrov in ne v sorazmernem delu kot doslej, v kolikor osnova za odmero letnega dodatka ne presega 525,00 evrov. Le-tem bo letni dodatek izplačan v skupni višini 18.095.380 evrov.
 
Ostalim 37.734 uživalcem, katerih osnova za odmero letnega dodatka presega 525,00 evrov, pa bo letni dodatek izplačan tudi ob upoštevanju podatka o sorazmernem delu osnovnega prejemka, v odvisnosti od števila mesecev slovenske dobe v primerjavi s številom mesecev celotne zavarovalne dobe oziroma v odvisnosti od števila ur delne zaposlitve, v skupni višini 3.895.044 evrov. 
 
Letni dodatek bo 14.455 prejemnikom nadomestila iz invalidskega zavarovanja izplačan v skupnem znesku 3.502.323 evrov, in sicer:
  • 14.186 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini do 745,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 245,00 evrov;
  • 207 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo v višini od 745,01 evra do 900,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 195,00 evrov;
  • 62 uživalcem, ki so upravičeni do izplačila letnega dodatka kot prejemniki nadomestila iz invalidskega zavarovanja in prejemajo nadomestilo višje od 900,00 evrov, se bo letni dodatek izplačal v višini 135,00 evrov.
 
Upoštevajoč ZIPRS2122 je zavod pozval 132.818 uživalcev, da posredujejo dokazilo o višini tuje pokojnine. Do 15. junija je bilo vrnjenih 106.042 izjav, med katerimi je 12.661 uživalcev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Večini navedenim uživalcem, ki so posredovali izjave (104.587), bo v juniju 2021 izplačan letni dodatek v skupni višini 30.307.670 evrov. 
 
Če bo zavod dokazilo o višini tuje pokojnine prejel do 30. septembra 2021, bo uživalcem, ki podatka o višini tuje pokojnine zavodu do junija še niso posredovali, letni dodatek izplačan septembra ali novembra 2021. V primeru, da zavod podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2021, se bo letni dodatek izplačal v višini 135,00 evrov oziroma v pripadajočem sorazmernem delu v mesecu novembru 2021. 
 
Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po 1. juniju letos, se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio