Slika družine

Sporočilo za javnost: Uskladitev pokojnin v letu 2024 in prenehanje odtegovanja premij prostovoljnega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2023

08.12.2023

Redna uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja se bo delno opravila že v januarju 2024

Po Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) se bo redna uskladitev pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja delno opravila že v januarju, in sicer za 8,2 odstotka. Upokojenci in prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo tako januarja prejeli za 8,2 odstotka višje prejemke. Uskladil se bo znesek pripadajočega prejemka za december 2023, pri tem pa se ne bo upošteval povečani del prejemkov v višini 1,8 odstotka, ki bo izplačan v decembru 2023.

Februarja se bodo pokojnine in invalidska nadomestila redno uskladili po sistemskem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) z učinkom od 1. 1. 2024 dalje. Uskladil se bo znesek pripadajočega prejemka za december 2023, pri tem pa se ne bo upošteval niti povečani del prejemkov v višini 1,8 odstotka, ki bo izplačan v decembru 2023 niti delna uskladitev v višini 8,2 odstotka, ki bo izplačana v januarju 2024.

Pri izvedbi redne uskladitve pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja v februarju 2024 bo izveden tudi poračun pripadajoče razlike za januar, skladno z ZIPRS2425, kar pomeni, da bo konec februarja izvedeno izplačilo, ki bo obsegalo:

  • februarski prejemek, pri katerem bo v celoti upoštevana višina redne uskladitve, in
  • poračun razlike za januar 2024 z upoštevanjem delno že opravljene uskladitve v višini 8,2 odstotka v januarju 2024.

Trenutno ni mogoče podati točnega podatka o tem, kakšna bo višina redne uskladitve. Redna uskladitev pokojnin se namreč izvede na podlagi sklepa sveta zavoda, ki enkrat letno (v drugi polovici februarja) ugotovi višino redne uskladitve, upoštevajoč rast povprečne mesečne bruto plače (v deležu 60 odstotkov) in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin (v deležu 40 odstotkov) v Republiki Sloveniji, ki ju ugotovi in uradno objavi SURS. Ker uradni podatki niso znani pred 15. februarjem v letu, v katerem se izvede uskladitev, je pričakovano višino redne uskladitve mogoče napovedovati zgolj v okvirnih odstotkih na podlagi razpoložljivih in nedokončnih podatkov. 

Uvedba obveznega zdravstvenega prispevka s 1. 1. 2024

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) se ukinja plačilo premij za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s 1. 1. 2024 uvaja obvezni zdravstveni prispevek.

Upokojencem, ki imajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje sklenjeno pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d. v. z., je zavod premijo nazadnje odtegnil ob izplačilu novembrskih pokojnin, saj se je premija plačevala vnaprej. Upokojencem, ki imajo sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje pri Triglav zdravstveni zavarovalnici, d. d., ali pri Generali zavarovalnici, d. d., pa bo zavod premijo za to zavarovanje nazadnje odtegnil konec decembra 2023 ob izplačilu decembrskih pokojnin.

Z izplačilom januarskih pokojnin bo zavod začel z odtegovanjem obveznega zdravstvenega prispevka od pokojnin tistih upokojencev, za katere ni predvideno plačilo obveznega zdravstvenega prispevka iz proračunskih sredstev.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio