Slika družine

Sporočilo za javnost: Višina zimskega letnega dodatka

19.12.2023

Odmera zimskega dodatka je odvisna samo od višine že izplačanega letnega dodatka za leto 2023. Na odmero zimskega letnega dodatka ne bo vplivala višina prejemka, ki upravičencu pripada na dan odmere zimskega letnega dodatka.

Zimski letni dodatek je nova pravica in se bo izplačal v višini 40 % izplačanega letnega dodatka v letu 2023. To pomeni, da se višina zimskega letnega dodatka ne bo izračunavala glede na višino prejemkov, kot je to mogoče zaslediti v nekaterih medijskih objavah, v katerih so višine zimskih letnih dodatkov zapisane v tabelah ob posameznih višinah pokojnin oziroma nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Višina zimskega letnega dodatka se skladno z zakonom veže izključno na višino že izplačanega letnega dodatka za leto 2023, in sicer 40 % letnega dodatka za 2023. Zimski letni dodatek bo izplačan vsem, ki bodo v decembru upravičeni do izplačila pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja.

Zgolj ilustrativno je v spodnji tabeli predstavljen izračun zimskega letnega dodatka za vse uživalce, ki so bili (oziroma bodo) upravičeni do polnega letnega dodatka za leto 2023, katerega višine so določene v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324):

 

Višina izplačanega letnega dodatka za 2023

Višina zimskega letnega dodatka

455 EUR

182 EUR

315 EUR

126 EUR

255 EUR

102 EUR

205 EUR

82 EUR

145 EUR

58 EUR

 

Prav tako primeroma podajamo izračun za primer, če je bil uživalec upravičen do sorazmernega dela najvišjega letnega dodatka, denimo 1/5 najvišjega letnega dodatka in se je njegov letni dodatek odmeril v višini 91 EUR (1/5 od 455 EUR). V tem primeru bo zimski letni dodatek izplačan v višini 40 % od 91 EUR, kar je 36,40 EUR.

Zimski letni dodatek bo 20. decembra 2023 nakazan aktivnim uživalcem, katerim bo do takrat že izplačan letni dodatek za leto 2023. Upravičencem, ki jim bo pravica do osnovnega prejemka in letnega dodatka za leto 2023 priznana kasneje, bo zimski letni dodatek izplačan ob izplačilu rednih pokojnin za april 2024.

Od zimskega letnega dodatka se ne bo obračunal prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Zimski letni dodatek je rubljiv in obdavčljiv prejemek. Od zneska zimskega letnega dodatka bo obračunana akontacija dohodnine pod pogoji in na način, kakor pri letnem dodatku.

O izplačilu bodo prejemniki obveščeni s komentarjem preko obvestil o nakazilu v mesecu decembru 2023.

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio