Slika družine

Sporočilo za javnost: Plačilo obveznega zdravstvenega prispevka od prejemkov, ki jih izplačuje ZPIZ

22.11.2023

Zavodu ni potrebno pošiljati dokazil o upravičenju, da je za določenega uživalca obvezni zdravstveni prispevek dolžna plačati Republika Slovenija.

Novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) je od 1. 1. 2024 dalje uvedla plačilo obveznega zdravstvenega prispevka. Za uživalce prejemkov, ki jih izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (zavod) kot glavni izplačevalec, bo zavod dolžan v breme uživalcev obračunati oziroma od prejemkov odtegniti znesek obveznega zdravstvenega prispevka v višini 35,00 EUR. Navedeni odtegljaj bo v januarju 2024 prikazan na obvestilu o nakazilu.

Glede na to, da bo za določene uživalce obvezni zdravstveni prispevek dolžna plačati Republika Slovenija, v takem primeru zavod ne bo odtegnil zneska obveznega zdravstvenega prispevka v breme uživalca. Podatke o navedenih posebnostih bo zavod pridobil od upravljalcev podatkov, zato upravičencem ni potrebno zavodu pošiljati dokazil ali posebnih vlog v izogib dvojnemu plačilu tega prispevka. 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio