Slika družine

Spremembe rokov za uveljavljanje procesnih pravic pri zavodu in vlaganje elektronskih vlog ter ostali ukrepi na podlagi Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023

08.08.2023

Spremembe rokov za uveljavljanje procesnih pravic pri zavodu in vlaganje elektronskih vlog ter ostali začasni ukrepi v upravnih zadevah na podlagi Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023

 

V nedeljo 6. 8. 2023 je stopil v veljavo Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023, na podlagi katerega:

  • se vloge v času od 6. 8. 2023 do 6. 9. 2023 lahko po elektronski poti vložijo brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom v vseh upravnih zadevah, pri čemer se stranko identificira na podlagi ustreznih identifikatorjev (npr. EMŠO, davčna številka, številka zadeve, ipd.);
  • vsi procesni roki (na primer za vložitev pritožbe ali dopolnitev zadeve) se podaljšajo za sedem dni oziroma ne tečejo v času od 6. 8. 2023 do 12. 8. 2023, v preostanku bodo tekli od 13. 8. 2023 dalje;
  • podaljšani so roki za izpolnitev materialnih obveznosti v primeru, ko je stranka na podlagi odločbe ali sklepa zavoda dolžna izpolniti materialne obveznosti do vključno 6. 9. 2023, pa iz opravičljivega razloga poplav le-tega ne more izvesti; stranka mora na zavod do roka, do katerega bi bila dolžna izpolniti materialne obveznosti (npr. prijava pri Zavodu RS za zaposlovanje), podati zahtevo za podaljšanje roka ter navesti opravičljive razloge;
  • strankam se lahko namesto vpogleda v dokumentacijo v prostorih organa posreduje kopije dokumentacije. Če navedenega zaradi obsežnosti dokumentacije ali drugih razlogov ni mogoče zagotoviti, se stranki omogoči vpogled v prostorih organa po predhodnem naročilu, in sicer navedeno velja za čas od 6. 8. 2023 do 6. 9. 2023.
  • organ lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, če je zaradi razlogov, ki so povezani s poplavami, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku;
  • strankam je tudi v času od 6. 8. 2023 do 6. 9. 2023 omogočeno vlaganje vseh vlog na običajne načine (po pošti, preko storitev eVloge za VSE in eZPIZ, osebno na vložišču območnih enot ali izpostav, v nabiralnikih na vhodu območnih enot in izpostav). Stranke so še nadalje same dolžne uveljavljati materialne pravice, to je pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj Odlok ne določa prekinitve teh rokov. Prav tako stranke informacije pridobijo preko enotnega klicnega centra ali se naročijo, če je to potrebno.

 

V skladu z določbo 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku zavod obvešča vse zavarovance, ki so jim bili dokumenti zavoda osebno vročeni pred uveljavitvijo omenjenega Odloka (pred 6. 8. 2023) in zavarovancem, ki so jim bili dokumenti osebno že vročeni ali jim še bodo vročeni do vključno 12. 8. 2023, da se jim roki za opravljanje procesnih dejanj, ki se do uveljavitve Odloka še niso iztekli, prekinejo od 6. 8. 2023 do 12. 8. 2023 in bodo v preostanku tekli od 13. 8. 2023 dalje.

 

Obravnavani odlok o začasnih ukrepih je bil spremenjen in od 12. avgusta 2023 velja sprememba Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023. Sprememba odloka je objavljena v novici z dne 18. avgusta 2023.
Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio