Slika družine

Ugotovitvene odločbe po ZUJF-A

29.01.2013

Zavod je izdal ugotovitvene odločbe po zakonu o dopolnitvi zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-A), ki se je začel uporabljati 1.1.2013. Prvi člen tega zakona določa, da se v petem odstavku 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur.l. RS, št. 40/2012) za prvo alinejo doda nova alineja, ki se glasi:

»-upravičence do dela pokojnine za upoštevanje obdobij pokojninske dobe do 31.3.1992 pri nosilcih zavarovanja v drugih republikah nekdanje SFRJ;«.

Ugotovitvene odločbe bo skoraj 7.300 upokojencev z osebno vročitvijo na dom prejelo od torka, 29. 1. 2013 dalje. Veliki večini teh upokojencev (skoraj 6.100) se bo pokojnina od 1. 1. 2013 dalje uskladila na zneske izplačane pokojnine v maju 2012, preostalim (približno 1.200-im) pa bo zaradi odprave ene od dosedanjih podlag za izvedbo uskladitve pokojnin, določenih v 143. členu ZUJF ter obstanku druge ali ostalih podlag za to uskladitev, prišlo do nižjega izplačila kot v mesecu maju 2012 ali celo istega zneska izplačila kot v mesecu decembru 2012.

Skoraj 300 upokojencem bo odločba po ZUJF-A izdana v februarju 2013.

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti
Izdelava: MMstudio