Slika družine

Uskladitev pokojnin in nadomestil iz obveznega invalidskega zavarovanja s 1. 1. 2019

26.02.2019

Na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 s spremembami; v nadaljnjem besedilu ZPIZ-2) so se pokojnine in drugi prejemki uskladili z veljavnostjo od  1. 1. 2019 dalje za 2,7 odstotka.

Uskladitev je bila opravljena pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za februar 2019, z valuto 28. 2. 2019 in s poračunom razlike za mesec januar 2019.

 I.

Pokojnine in drugi prejemki, ki so se uskladili, so:

 

II.

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 83/2018; v nadaljnjem besedilu ZIPRS1819-A) se uskladijo tudi invalidnine za telesno okvaro in dodatki za pomoč in postrežbo, ob izplačilu za mesec februar 2019, z valuto 28. 2. 2019 in s poračunom razlike za mesec januar 2019.

 

Zneski invalidnin za telesno okvaro od 1. 1. 2019 dalje:

 

 

Stopnja

 

Telesna

okvara

Če je telesna okvara posledica

poškodbe pri delu ali poklicne bolezni

bolezni ali poškodbe izven dela

1.

100

102,17 €

71,52 €

2.

90

93,66 €

65,55 €

3.

80

85,14 €

59,59 €

4.

70

76,62 €

53,64 €

5.

60

68,11 €

47,68 €

6.

50

59,59 €

41,72 €

7.

40

51,09 €

35,75 €

8.

30

42,58 €

29,80 €

 

Zneski dodatka za pomoč in postrežbo od 1. 1. 2019 dalje:

       za najtežje prizadete upravičence

430,19 €

       višji

300,00 €

       nižji

150,00 €

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio