Slika družine

Zamik uveljavitve Zakona o dolgotrajni oskrbi - dodatek za pomoč in postrežbo

21.12.2022

Zakon o dolgotrajni oskrbi, objavljen v Uradnem listu RS  v decembru 2021 (številka Uradnega lista 196/21), med drugim določa prenehanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo v primeru, če bodo zavarovancem izdane odločbe o dolgotrajni oskrbi. Glede na to, da se z novelo ZDOsk-A, ki je bila potrjena na referendumu, zamika uveljavitev tega zakona, bo zavod še nadalje izplačeval dodatek za pomoč in postrežbo. Prav tako bo zavod še nadalje izvajal pravico do dodatka za pomoč in postrežbo. To pomeni, da se bo pravica še nadalje priznavala v postopkih pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, in sicer do razveljavitve členov ZPIZ-2, ki urejajo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo. Po trenutnem Zakonu o dolgotrajni oskrbi naj bi določba 99. člena ZPIZ-2 prenehala veljati z dnem 31. 7. 2024.

Več informacij je dostopnih na spletni strani Ministrstva za zdravje (https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/informacije-o-spremembah-zakona-o-dolgotrajni-oskrbi-kaj-zakon-prinasa/) in spletni strani ZZZS (https://www.zzzs.si/).

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio