Slika družine

Sporočilo za javnost: Izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev

25.11.2022

Obveščamo vas, da bo izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev, ki ga predvideva ZNUPPU izvedeno pri izplačilu rednih prejemkov za november in december 2022.

V Uradnem listu RS (št. 145/2022 z dne 21. 11. 2022; ZNUPPU) je bil objavljen Zakon o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva, ki predvideva izplačilo povečanega dela prejemkov upravičencem, ki so prejemniki pokojnine in prejemnikom nadomestil na podlagi invalidnosti, ki jih izplačuje zavod.  

Zavod bo izplačilo povečanega dela prejemkov izvedel v višini 4,5 %. Za izračun višine izplačanega povečanega dela prejemka, se upošteva znesek, ki ga je uživalec prejel v mesecu oktobru 2022. Vsi prejemniki bodo s strani zavoda za mesec november 2022 prejeli obvestilo o nakazilu, na katerem bo pod šifro prejemka 43 - dodatek po posebnih predpisih razvidna višina nakazanega povečanega dela prejemkov. Prav tako bodo tudi vsi ti prejemniki na obvestilu imeli izpisan komentar glede izplačila povečanega dela prejemkov.

Med upravičence do izplačila tako spadajo prejemniki:

 

Do povečanega dela prejemka niso upravičeni tisti, ki so oz. bodo uveljavili pravico do pokojnine ali nadomestila od 1. 11. 2022 ali kasneje. Podlaga za izplačilo povečanega dela prejemka je izplačilo prejemka v oktobru 2022.

Od prejemka se obračunava akontacija dohodnine kar pomeni, da davčno osnovo za odmero akontacije dohodnine predstavlja skupni znesek osnovne dajatve in povečanega dela prejemka. Akontacija dohodnine se odteguje od pokojnin, višjih od 1.363 EUR z upoštevanjem splošne in pokojninske olajšave. Ob upoštevanju tudi seniorske olajšave se akontacija dohodnine odteguje od pokojnin višjih od 1.623 EUR. Več si lahko preberete na https://www.zpiz.si/cms/cms/content2019/obdavitve.

Povečan del prejemkov, je zasegljiv prejemek v skladu z določbami 101 in 102. člena ZIZ oz. 159. in 160. člena ZDavP (zaseženi zneski so na obvestilu o nakazilu prikazani pod oznako 51, 52, 55 ali 56).

 

 

 

Copyright 2019 ZPIZ - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana
Splošni pogoji | Izjava o dostopnosti| Varstvo osebnih podatkov
Izdelava: MMstudio